fbpx
Přihlaste se:

MMB Platební Služby

Navázat. Kultivovat. Udržet.

Interní kultura EVO – čeho si společně vážíme, jak pracujeme, naše společná přesvědčení a očekávání-definuje naši společnost.  Ta se projevuje všude: v tom, jak se členové týmu navzájem ovlivňují; péče, kterou věnujeme plnění svých pracovních úkolů; a způsob, jakým jednáme s našimi zákazníky.

Naše kultura se rozvíjí, protože je založená na uctivých vztazích, které navazujeme, kultivujeme a udržujeme s každým členem našeho podnikatelského prostředí: zákazníky, partnery, členy týmu, prodejci, akcionáři a komunitami, kterým poskytujeme naše služby.

Náš cíl

Spojuje nás jediný cíl: předčit očekávání našich zákazníků, spolupracovníků a akcionářů tím, že budeme tou nejlepší společností zpracovávající platby na světě.

Naše hodnoty:

EVO vychází ze základních principů a obchodních zásad, které nabádají k důstojnému a uctivému chování vůči členům týmu, partnerům, zákazníkům a prodejcům.  Abychom ukázali, kým dnes jsme a kam jako jednotný globální tým směřujeme, přijali jsme za své následující kulturní hodnoty:

  • INTEGRITA – Chovat se eticky a s úctou.
  • SLUŽBY – Zajišťovat potřeby našich zákazníků, kolegů a komunit.
  • TÝMOVÁ PRÁCE – Spolupracovat, abychom podnítili inovaci.
  • VLASTNICTVÍ – Být hrdý na svou práci.
  • RŮZNORODOST – Podchytit sílu osobnosti.