Podmínky nabídky  „Terminál nebo platební brána na  6 měsíců zdarma“ (dále jen Nabídka)

1) Pro koho je Nabídka určena:

Nabídka Terminál zdarma je určena pro všechny fyzické osoby podnikatele a právnické osoby (dále jen „Klient“), kteří si v období od 12. dubna 2021 do 31. března 2022 (dále jen „Sledované období“) sjednají Smlouvu o akceptaci platebních karet (dále jen „Smlouva“) se společnosti EVO Czech Republic s.r.o. (dále jen „EVO“) za dodržení podmínek uvedených v článku

2) Podmínky/pravidla Kampaně

2.1.  Klient si ve sledovaném období sjedná Smlouvu o akceptaci platebních karet (jeden terminál nebo jedna platební brána na jedno IČO). Klient neměl k 31.3.2021 uzavřenou smlouvu o akceptaci platebních karet nejméně za období 12 předchozích měsíců.

2.2. Nabídka pro Klienta :Terminál nebo platební brána bez poplatku za pronájem, servis, implementaci po dobu 6 měsíců; transakce kartou na terminálu nebo platební bráně bez paušálního poplatku a bez provize do výše měsíčního obratu 50 000 Kč. Nad rámec tohoto obratu budou transakční poplatky účtovány dle Smlouvy o akceptaci platebních karet.

3) Závěrečná ustanovení

3.1. EVO si vyhrazuje právo kdykoliv tuto kampaň změnit nebo ukončit. Informace o změně nebo odvolání této kampaně bude zveřejněna na webových stránkách EVO www.monetaplatebnisluzby.cz to 7 kalendářních dní před účinností změny nebo ukončením této kampaně.

3.2. V odůvodněných případech si EVO vyhrazuje právo tuto nabídku neposkytnout. Budou-li porušeny podmínky služby akceptace plateb kartou nebo se prokáže, že zákazník nesplňuje podmínky této Kampaně, EVO si vyhrazuje právo doúčtovat zákazníkovi poskytnuté slevy dle platného ceníku a smlouvu s okamžitou platností jednostranně  ukončit.

4) Tato verze podmínek kampaně je platná od 12. dubna 2021 do 31. března 2022

V Praze, dne 31. 3. 2021

EVO Czech Republic